PROJECTES

DESTACABLES

ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA DE PRODUCTE

Engloba realitza l’ACV (Anàlisi Cicle de Vida) i  la DAP (Declaració Ambiental de Producte) de la flexo F2

mediambiental i sostenibilitat

L’equip d’ENGLOBA va realitzar durant el 2017 el primer anàlisi de cicle de vida d’una impressora flexogràfica del món segons ISO 14040 basat en el model de flexo del seu client COMEXI més reconegut del mercat, la F2 MC.

Es tracta d’una impressora flexogràfica molt versàtil que combina ergonomia i accessibilitat amb el rendiment i la robustesa de la resta de la gamma F2.

COMEXI FLEXO és una nova generació d’impressores dissenyades per imprimir diversos tipus de materials plàstics (pel·lícules), laminats i alumini (paper). A més de la flexibilitat esmentada, proporciona als rodets acabats una excel·lent qualitat d’impressió amb nivells de productivitat sense precedents en el mercat.

La gamma COMEXI FLEXO ha estat dissenyada seguint un concepte modular que ens permet actualitzar totes les nostres impressores, ja que incorporem els diversos avenços tecnològics.

El Comexi F2 MC està disponible en 8 a 10 colors amb amplades de banda de 920 mm a 1320 mm i la impressió es repeteix fins a 800 mm.

L’anàlisi de cicle de vida (ACV) d’un producte complex, multifuncional i amb elevada quantitat de materials en la seva composició s’ha portat a terme amb el software Simapro. Els resultats permeten a l’organització conèixer amb tot detall els impactes ambientals d’aquest producte en tota la cadena de valor assentant les bases per a l’Ecodisseny d’aquesta gamma de productes i potenciar la seva estratègia d’economia circular.

Per altra banda, l’enfocament que s’ha determinat per aquest projecte permetrà al client adherir-se a la plataforma europea ENVIRONDEC per publicar-ne el contingut en forma de Declaració Ambiental de Producte, fet que demostra la voluntat de Comexi de comunicar els impactes ambientals del seu producte.

GESTIÓ AMBIENTAL

El RACC certifica el seu sistema de gestió ambiental segons ISO 14001

mediambiental i sostenibilitat

L’equip d’ENGLOBA va acompanyar durant el 2017, 2018 i 2019 a la Divisió d’Assistència en viatge del RACC en tot el procés d’implantació del seu sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015.

 En el marc d’aquest projecte, l’equip d’ENGLOBA realitza conjuntament amb el RACC el càlcul d’impactes ambientals i determina els objectius de millora de comportament ambiental que ajuden al RACC a avançar vers un model de negoci més sostenible.

ECOPRODUCTES / ECOSERVEIS

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) obté el Distintiu de Qualitat Ambiental per Flotes Sostenibles.

mediambiental i sostenibilitat

Engloba juntament amb el RACC fan equip per ajudar a la implementació dels criteris ambientals per l’obtenció de del Distintiu de Qualitat Ambiental de Flotes a la flota auxiliar de vehicles de Ferrocarrils de la Generalitat.

El projecte ha permès a FGC disposar d’una caracterització ambiental de flota acurada i un càlcul correcte de la petjada de carboni de la flota de vehicles. FGC ha assolit els criteris per a l’atorgament del distintiu.

SOSTENIBILITAT CORPORATIVA

El RACC treballa la seva memòria de sostenibilitat segons els estàndards GRI

L’equip d’ENGLOBA treballa des del 2018 en la realització de la memòria de sostenibilitat sota les directrius que estableix el Global Reporting Initiative.

Tots els membres de l’equip d’ENGLOBA  que participen en el projecte disposen de la certificació GRI internacionalment reconeguda del Sustainability Reporting Standards.

El projecte permet al grup RACC donar compliment a les exigències legals de “reporting” no financer, així com incrementar la transparència dels seus negocis i alineació a la seva estratègia per esdevenir Club de Serveis a la Mobilitat Sostenible.

ACREDITACIÓ

ENGLOBA amb l’Entitat Nacional d’Acreditació

L’equip d’ENGLOBA col·labora estretament amb l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) des de 2010  com a experts tècnics i auditors en cap per a diferents esquemes d’acreditació.

L’expertesa i experiència del membres de l’equip d’ENGLOBA ha estat valorada per ENAC en els seus processos d’acreditació i vigilància tècnica de les entitats acreditades en els àmbits de gestió ambiental i canvi climàtic principalment.

L’alta capacitació dels membres d’ENGLOBA ha merescut i segueix mereixent la confiança de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) en els seus processos d’auditoria i verificació, especialment en l’acreditació d’esquemes clau per el nou “Green Deal” de la UE com son el Emissions Trading Scheme (EU ETS) i el Reglament EMAS III.

EFICÈNCIA ENERGÈTICA

ENGLOBA realitza la revisió energètica inicial per a TMB

L’equip d’ENGLOBA ha realitzat en 2015 la revisió energètica inicial per a Transports Metropolitans de Barcelona en el marc d’un projecte d’implementació futura de la ISO 50.001. La expertesa dels consultors d’Engloba ha estat clau en la contractació de TMB, un dels màxims consumidors energètics del país.

GESTIÓ AMBIENTAL

BAC VALVES S.A. certifica el seu sistema de gestió ambiental segons ISO 14001

L’equip d’ENGLOBA va acompanyar durant el 2017 a la EMPRESA Bac Valves S.A. en tot el procés d’implantació del seu sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015.

L’empresa BAC VALVES SA es dedica a la fabricació de vàlvules complexes per al sector Oil&Gas a escala internacional. El sistema de gestió ambiental segons ISO 14001:2015 dissenyat i implantat per ENGLOBA permet a BAC VALVES S.A. equiparar les seves exigències ambientals a les pròpies dels clients del sector on opera. (Shell, BP….).

AUDITORIA COMPLIANCE HSE

COEMTER S.A. assegura el seu compliment legal HSE mitjançant el programa d’auditories de Compliance

COEMTER SA  encarrega per segona vegada el equip d’ENGLOBA una auditoria de compliance legal ambiental per tal d’assegurar el compliment dels requisits legals de les plantes que l’empresa disposa a Catalunya. COEMTER SA manté el seu compromís de fabricació seguint en tot moment als estàndards i requisits HSE aplicables als seus processos i instal·lacions.

COEMTER SA es dedica a la fabricació de màquines i equips relacionats en la confecció de bosses de plàstic.